Noord

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven

Op 13 december 2018 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2019. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van -1,93% vastgesteld. De percentages in de matrix frequentiekorting zijn eveneens gewijzigd. Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het hogere aantal loodsreizen dat voor 2019 geraamd is.

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-voor-het-jaar-2019

loodsgeldtarieven 2019

Download Tarievenboekje loodsgeld Noord 2019.pdf (PDF).
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld

Uniforme tariefstructuur

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf.

Vaststelling loodsgeldtarieven

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).