Noord

Tarieven 2023

Tarieven

Op 15 december 2022 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2023. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,03% heeft vastgesteld.  

 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-303-2023 


LOODSGELDTARIEVEN 2023

Download Tarievenboekje loodsgeld Noord 2023.pdf (PDF)
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld. 


UNIFORME TARIEFSTRUCTUUR 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf


VASTSTELLING LOODSGELDTARIEVEN 

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).