Noord

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven

Op 9 december 2020 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2021. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,41% heeft vastgesteld. Deze tariefwijziging wordt voornamelijk veroorzaak door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2021 beraamd is.  

 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-3-procent-in-2021.  


LOODSGELDTARIEVEN 2021 

Download Tarievenboekje loodsgeld Noord 2020.pdf (PDF)  
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld. 


UNIFORME TARIEFSTRUCTUUR 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf


VASTSTELLING LOODSGELDTARIEVEN 

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).