Noord

Over ons

Regio Noord levert een grote bijdrage om de scheepvaart in de havens van Harlingen, Delfzijl, Eemshaven, Den Helder en Lauwersoog veilig en vlot te laten verlopen.

Over Noord

Regio Noord wordt gekenmerkt door het uitgestrekte Waddengebied met zijn vele zandbanken en geulen. Het veranderlijke karakter van de vaargeulen en de ondieptes maken het navigeren en manoeuvreren met schepen dan ook bijzonder moeilijk.

Loodswezen Noord levert een grote bijdrage om de scheepvaart, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in de havens van Harlingen, Delfzijl, Eemshaven, Den Helder en Lauwersoog veilig en vlot te laten verlopen. Onze ervaren loodsen zijn zo getraind dat zij onder alle weersomstandigheden de veilige routes in dit verraderlijke gebied weten te vinden.

De zorg voor het milieu speelt in het Waddengebied een grote rol. Onze expertise is dan ook van groot belang om te voorkomen dat schepen schade toebrengen aan dit unieke natuurgebied. In regio Noord loodsen 17 registerloodsen per jaar ruim 3.000 schepen over de waterwegen van en naar de havens. De verwachting is dat met de komst van een aantal nieuwe projecten en de uitbreiding van de Eemshaven het aantal scheepsbewegingen aanzienlijk zal toenemen. 

Kruisposten

Regio Noord heeft vier kruisposten waar de registerloodsen aan of van boord gaan. Voor Harlingen zijn deze posten gesitueerd bij de aanloop Stortemelk en bij de inloop Vlieree. Voor Delfzijl en Eemshaven zijn de kruisposten bij de aanloop Westereems en bij Borkum. De loodsenformatie is zo ingericht dat ze alle standplaatsen geïntegreerd kunnen bedienen. 

Nautisch advies

Onze registerloodsen doen meer dan het loodsen van zeeschepen. De regio is actief betrokken bij het vinden van oplossingen voor logistieke problemen. Onze expertise wordt ook gebruikt voor het mogelijk maken van bijzondere transporten en het geven van nautisch advies betreffende infrastructuur van de rivier en de havens.

Indien nodig werkt onze beroepsgroep mee aan simulatieonderzoeken ten behoeve van nieuwe projecten. Er zijn nauwe banden met bevoegde autoriteiten en andere dienstverleners om de hoge kwaliteit te garanderen. We staan als organisatie open voor innovatieve ontwikkelingen om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoger niveau te brengen.

Materieel

Loodswezen regio Noord zet conventionele tenders, L-klasse tenders en H-klasse tenders in om registerloodsen 24 uur per dag, 7 dagen per week aan boord te zetten en af te halen van inkomende en uitgaande zeeschepen.

Loodswezen region North uses H-class tenders to carry registered pilots to and from inbound and outbound sea-going vessels 24 hours a day and 7 days a week