Noord

ACM stelt landelijke tariefstijging van 1,42 procent vast voor loodsgelden

Noord - 28 dec 2016

Op 23 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2017. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van +1,42% vastgesteld.

Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2017 geraamd is. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16813/Tariefbesluit-Loodsgeldtarieven-2017

Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend.

Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat, via de onderstaande contactgegevens. Onze nieuwe tariefbrochure wordt momenteel samengesteld. We verwachten die half januari te publiceren.

In het geval van aanvullende vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via regionoord@loodswezen.nl.